Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) 11.0.7400.336

Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) 11.0.7400.336

Microsoft Corporation – Shareware

Tổng quan

Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) là 11.0.7400.336, phát hành vào ngày 06/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/03/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.7400.336, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX)!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-MX) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản